Gminy odzyskają pieniądze za elektrownie wiatrowe

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

październik 21, 2021

Ponad poł miliarda złotych otrzymają samorządy za zmiany w opodatkowaniu wiatraków, wprowadzone trzy lata temu. Tak wynika z projektu ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Został on przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Przyjęła go Rada Ministrów – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Pierwotnie rząd zaproponował, że wysokość rekompensaty będzie odpowiadać utraconym dochodom za podatek należny od 1 stycznia do 13 lipca 2018 r., czyli do momentu wejścia w życie niekorzystnej dla samorządów zmiany w opodatkowaniu wiatraków. Gminy miały otrzymać łącznie 278 mln zł. Jednak samorządowcy sprzeciwili się tym planom. Uzasadniali, że strata objęła cały rok, a nie jedynie poł. Z uwagi na powstałą dziurę w budżecie niektóre gminy musiały zaciągać kredyty na realizację założonych celów.

MKiŚ uwzględniło ich postulat. Zgodnie z projektem rekompensata będzie należna za cały 2018 r. i wyniesie 524 mln zł. Na złożenie wniosku do wojewody będą trzy miesiące od jej wejścia w życie (czyli od 5 lutego 2022 r.). Trzeba będzie podać w nim takie informacje, jak:

● stawka podatku obowiązująca w roku podatkowym 2018, ustalona przez radę gminy;

● wykaz elektrowni wiatrowych objętych opodatkowaniem i zlokalizowanych na terenie gminy w dniu 31 grudnia 2017 r.;

● kwota dochodów utraconych w 2018 r. za zmiany w opodatkowaniu wiatraków,

● numer rachunku bankowego gminy, na który ma zostać przekazana rekompensata,

● dane do kontaktu z właściwym urzędem gminy.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 października 2021 r., autor: Urszula Mirowska-Łoskot, oprac.: GR