Osoby, które w czerwcu tego roku przeszły na emeryturę, otrzymają wyższe świadczenie. Przeciętna miesięczna wysokość podwyżki to prawie 160 zł – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

To efekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621), która (z licznymi wyjątkami) weszła w życie 18 września i która ma – przynajmniej w teorii – ostatecznie rozwiązać problem tzw. czerwcowych emerytów.

Nowelizacja na stałe zmienia zasady wyliczania emerytur. Obecnie osoby, które osiągną wiek emerytalny w czerwcu, bez obaw mogą w tym miesiącu składać wnioski o świadczenie.

Nowe zasady nie obejmą czerwcowych emerytów z lat ubiegłych. Wyjątkiem są ci, którzy złożyli wniosek w czerwcu tego roku (czyli jeszcze przed datą wejścia w życie nowelizacji). Im ZUS ponownie obliczył wysokość emerytur (w tym przyznanych w czerwcu z urzędu osobom uprawnionym do renty, które uzyskały wiek emerytalny) oraz rent rodzinnych po osobach zmarłych po 31 maja 2021 r.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 października 2021 r., autor: Paulina Szewioła, oprac.: GR