Numery nowych rachunków bankowych dla wpłat obowiązkowych na PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2011-07-31), autor: PFRON , oprac.: GR

lip 31, 2011

W związku z wchodzącym w życie z dniem 1 maja 2011 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przejmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie (Dz.U. Nr 81, poz. 443), informujemy, że zostają otwarte rachunki bankowe dla pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON.

Nowe numery rachunków bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dla pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON:

na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 07 1130 1017 0019 9361 9020 0036

na podstawie art. 21 ust. 2a i 2g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 77 1130 1017 0019 9361 9020 0037

na podstawie art. 21 ust. 2b i 2g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 50 1130 1017 0019 9361 9020 0038

na podstawie art. 33 ust. 4a, 4c, 7 i 7a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 23 1130 1017 0019 9361 9020 0039

na podstawie art. 29 ust. 3a1, 3b i 3c oraz art. 23 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 93 1130 1017 0019 9361 9020 0040

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz.1726) obsługa wpłat obowiązkowych PFRON przez Narodowy Bank Polski zakończyła się z dniem 30 czerwca 2011 r.