Niezrozumiałe jest wprowadzenie zmian ustawowych dotyczących tej grupy świadczeniobiorców jedynie na przyszłość – wskazuje rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do minister rodziny i polityki społecznej – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Rozwiązanie, które miało zakończyć problem tzw. czerwcowych emerytów, znalazło się w nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621), która weszła w życie (z pewnymi wyjątkami) 18 września 2021 r. Zgodnie z jej przepisami zasady ustalania wysokości emerytury w czerwcu są obecnie takie same jak w maju, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.

W praktyce nie udało się załatwić sprawy do końca. Do biura RPO wpływają skargi w sprawie wspomnianych regulacji. Dotyczą one problemu emerytur czerwcowych ustalonych w tym miesiącu w latach ubiegłych (2009–2019) oraz pochodnych od tych świadczeń, tj. rent rodzinnych.

Powód? W nowych przepisach o tych osobach zapominano. Sposób ustalenia wysokości emerytury w czerwcu uregulowano początkowo incydentalnie w czerwcu 2020 r., a następnie na stałe od 2021 r., pomijając jednak emerytury ustalone w tym miesiącu we wskazanych wyżej latach. Z punktu widzenia tych świadczeniobiorców to niekorzystne rozwiązanie.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30 listopada 2021 r., autor: Paulina Szewioła, oprac.: GR