Związek Powiatów Polskich chce wstrzymania prac nad zmianą przepisów regulujących działalność powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności z uwagi na możliwy wzrost zachorowań na COVID-19 jesienią – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Pismo w tej sprawie organizacja skierowała do resortu rodziny w związku z trwającymi konsultacjami projektu nowelizacji rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 534). Na jego mocy po wybuchu pandemii koronawirusa, gdy kluczowe było wprowadzanie rozwiązań mających zapobiegać jego rozprzestrzenianiu się, zmieniono organizację pracy powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

Co do zasady jest tak, że wydanie dokumentu potwierdzającego dysfunkcję zdrowotną odbywa się na podstawie badania, po którym lekarz sporządza ocenę stanu zdrowia osoby wnioskującej o jego wydanie. Natomiast par. 2 wspomnianego rozporządzenia przewiduje, że jeśli lekarz będący przewodniczącym składu orzekającego lub członkiem zespołu uzna, że zgromadzona dokumentacja medyczna jest wystarczająca do oceny stanu zdrowia potrzebnej do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniu do ulg i uprawnień, to może ją sporządzić bez badania osoby niepełnosprawnej. W efekcie dokument może być wydany w trybie zaocznym bez osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

Jednak z uwagi na to, że większość obostrzeń została zniesiona, a stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego, resort rodziny przygotował nowelizację przepisów zakładającą wykreślenie par. 2 rozporządzenia i powrót do wcześniejszego sposobu wydawania orzeczeń przez powiatowe zespoły (z okresem vacatio legis obejmującym 45 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw).

Inne zdanie w tej sprawie ma ZPP, który wnosi do MRiPS o wstrzymanie prac nad projektem do połowy października 2022 r. Argumentuje, że w kraju nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego i pomimo zdecydowanie mniejszej liczby zachorowań na COVID-19 w okresie wiosenno-letnim nie wiadomo, jak będzie wyglądać sytuacja epidemiczna jesienią i zimą.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30 czerwca 2022 r., autor: Michalina Topolewska, oprac. GR