Łatwo skorzystać z 10-proc. estońskiego CIT

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

sty 23, 2023

Poprzedni rok podatkowy przed przejściem na estoński CIT może trwać nawet kilkanaście dni. Jeżeli w tym czasie sprzedaż brutto nie przekroczyła 2 mln euro, to spółka ma status małego podatnika, a więc ma do niej zastosowanie 10-proc. stawka podatkowa – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Przekształcana spółka (cywilna) nie była podatnikiem CIT, więc 15 lipca 2022 r. rozpoczął się rok podatkowy spółki przekształconej. Natomiast z początkiem sierpnia spółka ta przeszła na estoński CIT. Jej pierwszy rok podatkowy w tym reżimie trwał od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Spółka chciała się upewnić, że będzie miała status małego podatnika. Wyjaśniła, że wartość jej sprzedaży brutto w poprzednim roku podatkowym, trwającym zaledwie pół miesiąca (od 15 lipca do 31 lipca 2022 r.), nie przekroczyła równowartości 2 mln euro (art. 4a pkt 10 ustawy o CIT). Tego pułapu nie przekroczyła również w pierwszym roku stosowania ryczałtu (od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.).

Uważała zatem, że będzie uprawniona do obniżonej 10-proc. stawki ryczałtu od dochodów spółek, na podstawie art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 12 stycznia 2023 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.223.2022.4.IN) to potwierdził. Zwrócił uwagę na art. 8 ust. 6a ustawy o CIT, w którym postanowiono, że jeśli podatnik wybrał estoński CIT przed upływem przyjętego roku podatkowego, to ostatnim miesiącem jego roku podatkowego jest ten poprzedzający pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem.

Organ przyznał, że chociaż co do zasady rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, to w związku z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z o.o. należy przyjąć, że:

● od 15 lipca do 31 lipca 2022 r. trwał pierwszy rok podatkowy spółki z o.o.,

● od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. trwał kolejny rok podatkowy spółki z o.o. (pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT).

Dyrektor KIS przyznał, że przepisy nie mówią o proporcjonalnym przeliczaniu limitu 2 mln euro dla potrzeb ustalenia statusu małego podatnika, czyli stosownie do długości roku podatkowego (gdy jest on dłuższy lub krótszy niż 12 miesięcy).

Skoro więc w poprzednim, jak i bieżącym roku podatnik nie przekroczył ustawowego limitu, to może stosować 10-proc. stawkę ryczałtu od dochodów spółek – podsumował organ.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 stycznia 2023 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR