Po interwencji RPO w sprawie seniorki prowadzącej firmę prezes ZUS wyjaśnił, że ostatnie zmiany prawa nie zmuszają do składania deklaracji rozliczeniowej wyłącznie drogą elektroniczną – donosi Dziennika Gazeta Prawna.

Sprawa dotyczy przepisów wprowadzonych ustawą z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1621). Zgodnie z nimi od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Do rzecznika praw obywatelskich zgłosiła się osoba 60+, która skarżyła się na obowiązek składania miesięcznej deklaracji rozliczeniowej wyłącznie elektronicznie. Z nowych regulacji wynika bowiem, że płatnik składek ma obowiązek utrzymywania aktywnego profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS w czasie prowadzenia z zakładem rozliczeń z tytułu składek. Wnioskodawczyni wskazywała, że czuje się w ten sposób dyskryminowana, gdyż jej wiek oraz brak umiejętności cyfrowych uniemożliwiają prawidłowe rozliczenia. Argumentowała, że pozostaje jej ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z obsługą przez osobę profesjonalnie zajmującą się takimi rozliczeniami, a w perspektywie nawet rezygnacja z wykonywania działalności.

RPO wystąpił z interwencją do prezes ZUS. Wskazywał, że w sytuacjach takich jak opisana powinien być dopuszczony dotychczasowy sposób rozliczenia z organem rentowym.

W odpowiedzi na to wystąpienie prezes ZUS w piśmie do RPO informuje, że przepisy dotyczące sposobu składania dokumentów ubezpieczeniowych przez płatników składek nie zmieniły się od 1 stycznia 2023 r.

– Płatnik zgłaszający do ubezpieczeń do pięciu ubezpieczanych nadal ma możliwość przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym deklaracji rozliczeniowych, w formie papierowej – podkreśla Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 24 stycznia 2023 r., autor: Karolina Topolska, oprac.: GR