Osoba, która ma przyznane usługi opiekuńcze lub jest uczestnikiem zajęć w środowiskowym domu samopomocy, nie może w tych samych godzinach mieć zapewnionego wsparcia asystenta – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Tak wynika z informacji przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dla samorządów, które otrzymały pieniądze w tegorocznej edycji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Jest on skierowany do niepełnosprawnych dzieci poniżej 16. roku życia oraz osób mających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Przydzielony im asystent ma pomagać m.in. w wykonywaniu codziennych czynności, towarzyszeniu w wyjściach i powrotach do domu oraz przy załatwianiu urzędowych spraw (w wymiarze od 360 do maksymalnie 840 godzin w ciągu roku).

Jak wyjaśnia resort, asystencja przysługuje też tym osobom, które mają przyznane usługi opiekuńcze (również specjalistyczne) na podstawie przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), chodzą na zajęcia do środowiskowego domu samopomocy lub mają świadczone analogiczne wsparcie w stosunku do tego oferowanego przez asystenta, które jest finansowane ze środków publicznych. Musi być jednak spełniony warunek, że nie może się to odbywać w tych samych godzinach, w których swoje usługi wykonuje asystent. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie osoby niepełnosprawnej mają przyznane wsparcie z innego programu MRiPS „Opieka wytchnieniowa”. Tu również nie jest dopuszczalne, by asystent udzielał wsparcia w tym samym czasie, gdy osoby na co dzień sprawujące opiekę nad nią korzystają z urlopu wytchnieniowego.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 lutego 2023 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR