Najpóźniej do końca listopada br. powinny zostać opublikowane zmiany w definicji budowli i w opodatkowaniu garaży. Tak poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Zmiany muszą wejść w życie od 1 stycznia 2025 r., bo z końcem 2024 r. wygasną dwa przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2.

To konsekwencja dwóch ubiegłorocznych wyroków Trybunału Konstytucyjnego – z 4 lipca 2023 r. (sygn. akt SK 14/21) i z 18 października 2023 r. (SK 23/19).

Wiceminister zapewnił, że zanim nowe regulacje zostaną uchwalone, MF przeprowadzi szerokie konsultacje. Weźmie pod uwagę zarówno głos przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, jak i samorządów, do których jest to budżetowy dochód.

Przede wszystkim resort powinien – zgodnie z wy- rokiem TK z 4 lipca 2023 r. (SK 14/21) – wprowadzić nową autonomiczną definicję budowli, która nie będzie się odwoływała do przepisów pozapodatkowych. Dziś jest w niej odwołanie do przepisów prawa budowlanego, nie wiadomo nawet czy rangi ustawowej, czy wykonawczej.

„Rozważane jest określenie zamkniętego katalogu obiektów podlegających opodatkowaniu w nowym załączniku do ustawy. Zakłada się zachowanie fiskalnego status quo, wyeliminowanie wątpliwości w zakresie opodatkowania niektórych obiektów oraz możliwość uwzględnienia dotychczasowego dorobku orzeczniczego sądów administracyjnych dotyczącego stosowania obowiązujących przepisów” – czytamy w odpowiedzi MF na wystąpienie RPO.

Jarosław Neneman poinformował też, że MF prowadzi prace nad doprecyzowaniem zasad opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych. Celem – jak poinformował wiceminister – jest ujednolicenie zasad opodatkowania.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 marca 2024 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR