Europejski portfel cyfrowy zmieni mObywatela

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

mar 28, 2024

Rada Unii Europejskiej przyjęła ramy prawne europejskiej tożsamości cyfrowej – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Nowe przepisy – tzw. rozporządzenie eIDAS 2 – wejdą w życie 20 dni po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, co ma nastąpić w najbliższych tygodniach. Umożliwią one obywatelom UE i przedsiębiorstwom identyfikację i uwierzytelnianie się w internecie na terenie całej Wspólnoty. Spowodują też zmiany w mObywatelu.

Do 2026 r. każde państwo członkowskie będzie musiało udostępnić swoim obywatelom tzw. portfel tożsamości cyfrowej (eID) i akceptować analogiczne narzędzia wydane w innych krajach UE. Tego typu portfele będą mogły łączyć krajowe dokumenty tożsamości z innymi usługami – np. prawem jazdy, potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych itp. Obywatele Unii będą mogli łatwo udowodnić swoją tożsamość i udostępniać dokumenty elektroniczne z eID za pomocą telefonu komórkowego. To umożliwi dostęp do usług świadczonych przez internet bez konieczności stosowania metod osobistej identyfikacji lub zbędnego przekazywania danych osobowych.

Za pomocą eID będzie można w dowolnym kraju Unii np. złożyć wniosek o wydanie aktu urodzenia, zgłosić zmianę adresu czy otworzyć rachunek bankowy. Na pod- stawie europejskiej wersji mObywatela wynajmiemy samochód, zameldujemy się w hotelu lub złożymy deklarację podatkową. Cyfrowy portfel przyda się też np. przy korzystaniu z usług e-zdrowia.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28 marca 2024 r., autor: Elżbieta Rutkowska, oprac.: GR