Komunikat Prezesa ZUS w sprawie granicznych kwot przychodu

ZUS (2011-12-01), autor: ZUS , oprac.: GR

gru 1, 2011

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2011 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent.

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2009 Nr 153, poz. 1227,  z późn. zm.1)) ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2011 r. wynoszą odpowiednio:

1. 28 444,40 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

2242,20 zł   –    od 1 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2011 r.
2406,80 zł   – od 1 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r.
2426,50 zł   – od 1 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.
2356,30 zł   – od 1 września 2011 r. do 30 listopada 2011 r.
2391,20 zł   –      od 1 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

2. 2.52 824,80 zł –  co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

4164,00 zł – od 1 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2011 r.
4469,70 zł – od 1 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r.
4506,30 zł – od 1 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.
4376,00 zł – od 1 września 2011 r. do 30 listopada 2011 r.
4440,80 zł – od 1 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134,  poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203.