Długoletni staż daje zasiłek od pierwszego dnia zatrudnienia

Rzeczpospolita (2012-04-20), autor: Radosław Kaczmarek , oprac.: GR

kwi 20, 2012

Od 1 marca br. zatrudniamy 38-letniego pracownika. Po rozwiązaniu z 31 grudnia 2011 r. stosunku pracy z wcześniejszym pracodawcą, przebywał on na zwolnieniu lekarskim do 12 lutego br. I dostawał zasiłek z ZUS. Ponieważ jednak zachorował jeszcze w trakcie poprzedniego zatrudnienia (od 10 grudnia 2011 r.), to pobierał najpierw wynagrodzenie chorobowe. Od 15 marca pracownik ten przedłożył zwolnienie lekarskie na 38 dni. Czy to, że zachorował już w 15. dniu zatrudnienia, oznacza, że nie ma prawa do świadczenia za czas zwolnienia? A jeśli ma, to do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Pracownik, o którym mowa w pytaniu, korzystał z wynagrodzenia zgodnie z art. 92 k.p. z tytułu zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy od 10 do 31 grudnia 2011 r. (22 dni). Mimo że 31 grudnia miał prawo do wynagrodzenia chorobowego, to ze względu na rozwiązanie umowy o pracę z końcem 2011 r, od 1 stycznia 2012 r. uzyskał prawo do zasiłku chorobowego płatnego przez ZUS. Za okres niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu zatrudnienia, przysługuje bowiem zasiłek chorobowy, niezależnie od tego, czy pracownik wykorzystał limit 33/14 dni wynagrodzenia chorobowego.

Pracownik chorował do 12 lutego br, a od 1 marca br. podjął zatrudnienie w nowej firmie. Na podstawie przedłożonego zwolnienia lekarskiego od 15 marca br. (na 38 dni, tj. do 21 kwietnia br.) w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy posiada on wymagany 30-dniowy okres wyczekiwania. Okazuje się, że nie.
Między ustaniem poprzedniego zatrudnienia (z 31 grudnia 2011 r.) i objęciem ponownie ubezpieczeniem chorobowym (od 1 marca br.) przerwa jest bowiem dłuższa niż 30 dni. W związku z. tym poprzedniej pracy nie można wliczyć do okresu wyczekiwania (nie wolno tu uwzględnić pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia).

W następnej kolejności należy jednak ustalić, czy osoba ta ma wcześniejszy co najmniej 10 -letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego/ubezpieczenia społecznego (przed 1 stycznia 1999 r.). Jeżeli tak, to prawo do wynagrodzenia chorobowego miała by już od pierwszego dnia zatrudnienia.
Nieudokumentowanie 10-letniego ubezpieczenia będzie natomiast skutkować tym, że pracownik uzyska prawo do wynagrodzenia chorobowego dopiero od 31. dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu w nowym zakładzie pracy, tj. od 31 marca br. do 21 kwietnia br. (22 dni). Dni choroby przypadającej w okresie wyczekiwania (od 15 do 30 marca br.) nie należy przy tym wliczać do limitu – 51 dni, za które pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie chorobowe w 2012 r.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 kwietnia 2012 r.