Dobre wieści z rynku pracy…

PULS BIZNESU , autor: . Bmk , oprac.: GR

cze 5, 2007

Bezrobocie topnieje w rekordowym tempie 3,5 pkt proc. rocznie. Ministerstwo pracy przewiduje, że pod koniec roku spadnie do 11 proc.

Wstępne dane resortu pracy wskazują na dalszy spadek liczby bezrobotnych. Według, Anny Kalaty, minister pracy, pod koniec maja poziom rejestrowanego w urzędach pracy bezrobocia spadł do 13-13,1 proc., czyli o 0,6-0,7 pkt proc. w stosunku do kwietnia i o 3,4-3,5 pkt proc. w stosunku do maja 2006 r.

Zdaniem ministerstwa, spadek bezrobocia spowodowany jest m.in. pracami sezonowymi w ogrodnictwie, budownictwie, drogownictwie i turystyce. Anna Kalata przewiduje, że pod koniec roku bezrobocie stopnieje do około 11 proc.

Przedstawione przez ministerstwo szacunki są mniej więcej zgodne z naszymi prognozami (13 proc w maju i 11,5 proc. pod koniec roku). Takie wyniki odzwierciedlaj ą trwającą od dłuższego czasu znaczną poprawę sytuacji na rynku pracy. Nasza gospodarka rozwija się w szybkim tempie i zapotrzebowanie na pracowników będzie rosło. Dlatego możemy się spodziewać wzrostu zatrudnienia i spadku bezrobocia uważa Piotr Bielski, ekonomista Banku Zachodniego WBK.

Więcej Puls Biznesu.