Przegląd tygodnia…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

cze 14, 2007

TRZEBA WYMIENIĆ ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. W zakładach pracy chronionej będą mogły pracować te osoby, których niepełnosprawność określona jest w procentach – wynika z projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE, uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem. Polska musi przestrzegać prawa europejskiego, co oznacza, że jeśli nowe przepisy wejdą w życie, dotychczasowy krajowy system orzekania o niezdolności do pracy lub o stopniu niepełnosprawności trzeba będzie, zastąpić procentowym ustalaniem niepełnosprawności.

ŚRODA

REDUKCJA KOSZTÓW PRACY. Od lipca zmniejszy się o 3 pkt proc. składka rentowa za pracownika. Od stycznia składka ta nie zmaleje dla firm, choć rząd rozważa obniżenie składki płaconej do Funduszu Pracy. Nawet jeśli Sejm nie zdążyłby uchwalić odpowiedniej ustawy w czerwcu, to i tak składka za lipiec będzie niższa. Firmy opłacają bowiem składki do ZUS za dany miesiąc w następnym miesiącu, więc nawet jeśli ustawa zacznie obowiązywać w lipcu, będą one mogły wypłacić wynagrodzenia za ten miesiąc i wpłacić do ZUS składki w zredukowanej wysokości. Niepewna jest natomiast przyszłoroczna redukcja tzw. klina podatkowego, którą przewiduje przyjęty przez rząd projekt ustawy.

PIĄTEK

REFORMY POMOGĄ UTRZYMAĆ TEMPO SPADKU BEZROBOCIA. Jeszcze trzy lata temu wskaźnik bezrobocia wynosił 19,6 proc. W tym roku w maju wyniósł 13 proc. Po raz pierwszy od siedmiu lat liczba bezrobotnych wynosi mniej niż 2 mln. Firmy tworzą coraz więcej miejsc pracy, aby sprostać zamówieniom na produkowane towary i usługi. Eksperci zwracają też uwagę, że spadku bezrobocia nie można wiązać wyłącznie z emigracją.'

PONIEDZIAŁEK

LEKARZE NIE MUSZĄ PRACOWAĆ POWYŻEJ 48 GODZIN W TYGODNIU.

Ministerstwo Zdrowia proponuje zmianę organizacji pracy w szpitalach i odciążenie lekarzy od prac administracyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami czas pracy lekarzy zostanie ograniczony do 48 godzin tygodniowo. Lekarze będą jednak mogli pracować dłużej, pod warunkiem że wyrażą na to zgodę. Dłuższy czas pracy będzie obowiązywał przez cztery miesiące. Resort zdrowia nie określił jednak maksymalnego godzinowego limitu pracy. Zmiana czasu pracy, zdaniem lekarzy, daje im szansę na wywalczenie lepszych warunków płacowych.

WTOREK

FIRMY ZAPŁACĄ 20 TYS. KARY ZA PALĄCYCH PRACOWNIKÓW. W pomieszczeniach zakładów pracy, a także w obrębie 10 m od siedziby firmy nie będzie można palić wyrobów tytoniowych. Pracodawcy, którzy nie dopilnują przestrzegania nowych przepisów, zapłacą kary do wysokości 20 tys. zł, a łamiący zakaz pracownicy – grzywnę w wysokości 100 zł. Wynika to z projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przygotowanego przez sejmową Komisję Zdrowia. W najbliższym czasie trafi on pod obrady Sejmu.