Wnioski trzeba złożyć we wrześniu…

NOWOŚCI , autor: . Rs , oprac.: GR

sie 17, 2007

Fundusz pomoże niepełnosprawnym w zdobyciu prawa jazdy i nauce języków obcych

Różne programy pomocy realizuje Kujawsko-Pomorski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. We wrześniu należy złożyć dokumenty.

W ramach programu Sprawny dojazd", pełnoletnie osoby niepełnosprawne mogą się. starać o dofinansowanie zakupu samochodu. Można otrzymać ponad 16 tysięcy złotych lub blisko 20 tysięcy, jeśli auto jest przystosowane dla inwalidy. Warunki: znaczny stopień niepełnosprawności ze względu na dysfunkcję przynajmniej jednej nogi, prawo jazdy kat. B, wiek: kobieta do 60 lat, mężczyzna 65 ląt. Może to być pierwszy samochód lub kolejny, pod warunkiem, że aktualnie posiadany liczy więcej niż 6 lat. Także rodzice lub opiekunowie dziecka wymagającego rehabilitacji leczniczej mogą się ubiegać o dofinansowanie (16 tys. zł) przy zakupie samochodu. Preferowane będą wnioski mieszkańców wsi i małych miast. Można także złożyć podanie o 1,1 tys. złotych na pokrycie kosztów kursu prawa jazdy i opłat egzaminacyjnych. Rodzice-łub opiekunowie dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi, posiadającej ważne orzeczenie o niepełnosprawności, mogą się ubiegać o pokrycie części wydatków na naukę.

Więcej Nowości.