Podwyższenie płacy minimalnej zachwieje gospodarką…

PULS BIZNESU , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

sie 31, 2007

Wzrost płacy minimalnej i płac w sferze budżetowej może zachwiać równowagą makroekonomiczną w gospodarce, bo już obecnie tempo wzrostu wynagrodzeń przewyższa wzrost wydajności pracy. W połączeniu z przedłużeniem działania przepisów o emeryturach pomostowych, ostatnie decyzje rządu należy ocenić jako nieracjonalne.

Znaczne podniesienie płacy minimalnej da dodatkowy impuls do podnoszenia pensji. W dłuższej perspektywie może się to odbić na sytuacji wielu firm i na wzroście gospodarczym. Ponadto, wielu
przedsiębiorców, budując strategie inwestycyjne musiało szacować wzrost tego wskaźnika i żaden nie przewidywał aż tak znacznego podwyższenia.

Podniesienie płacy minimalnej wpłynie negatywnie również na sytuację przedsiębiorców przyjmujących osoby niepełnosprawne, których zatrudnienie może zostać ograniczone. Podnoszenie wysokości płacy minimalnej spowoduje także rozrost szarej strefy. Ponadto będzie to dodatkowy element skłaniający niektórych pracodawców do zastępowania umów o pracę cywilnoprawnymi. Przedłużenie zaś funkcjonowania systemu emerytalnego to koszt, który w 2008 r. można szacować na 1-1,2 mld zł Jeśli okazałoby się, że i później nie uda się osiągnąć porozumienia, to w ciągu 25 lat będzie nas to kosztowało około 68,5 mld zł.

Więcej Puls Biznesu.