Odzież służbowa nie jest przychodem…

, autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

wrz 19, 2007


Korzystanie – wyłącznie w godzinach pracy -z należącej do pracodawcy odzieży nie jest nieodpłatnym świadczeniem. Nie ma więc mowy o jakimkolwiek przychodzie po stronie pracownika

Interpretację tej treści wydał naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna (nr I-415/86/07). Podatnik, który o nią wystąpił, nie wiedział, czy użytkowanie przez pracowników wyłącznie w godzinach pracy odzieży przydzielonej im czasowo przez pracodawcę stanowi ich przychód.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik świadczy usługi na rzecz spółki X w zakresie prowadzenia salonu sprzedaży Y. W umowie podatnik zobowiązał się do wykonywania wszystkich czynności z tym związanych, m.in. obsługi klientów i kasy, przyjmowania towaru i wydawania go klientom, a także sprzątania salonu, jego otwierania i zamykania, przekazywania spółce X utargu i przestrzegania standardów prowadzenia salonów sprzedaży Y. Zawarta umowa nakłada też obowiązek wykonywania pracy w jednolitym ubraniu. Odzież ta zostanie zakupiona od firmy X, a pracownicy podatnika będą ją nosili wyłącznie w pracy. Będzie ona przydzielana okresowo (zwykle na dwa miesiące) na podstawie protokołu, a po upływie tego czasu pracownik będzie musiał ją zwrócić. Właścicielem odzieży przez cały czas pozostanie pracodawca. On też ma obowiązek zwróconą odzież np. wywieźć na wysypisko czy oddać do sklepów z odzieżą używaną. Nie będą j ej jednak mogli ani nabyć, ani używać pracownicy podatnika. Zasady zaś przydziału, korzystania i zwrotu odzieży podatnik określił w regulaminie pracy i częściowo w aneksie do umów o pracę.

… Więcej Rzeczpospolita