Prawo do lokalu przy składaniu wniosku…

Rzeczpospolita , autor: . G.l. , oprac.: GR

wrz 28, 2007


Osoba, która chce odzyskać VAT za materiały budowlane, musi mieć tytuł prawny do lokalu w chwili, gdy składa wniosek o zwrot podatku. Nie zaś w momencie zakupu

Tak zdecydował dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile (nr P1-D/415-0005/07). Nie zgodził się z postanowieniem naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile, ponieważ uznał, że zostało ono wydane z rażącym naruszeniem prawa.

Chodziło o ustalenie, czy we wniosku o zwrot części wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe podatnik może uwzględnić również faktury, które potwierdzają zakup materiałów budowlanych, zanim jeszcze uzyskał tytuł prawny do lokalu. Według organu podatkowego I instancji podatnik nie może skorzystać z prawa do zwrotu części wydatków, bo umowa ze spółdzielnią mieszkaniową nie zawierała klauzuli, że zobowiązuje się ona udostępnić lokal po wybudowaniu, a przed ustanowieniem prawa własności. Podatnik nie posiadał tytułu prawnego do lokalu, nie mógł więc skorzystać z prawa do zwrotu za ten okres.

Innego zdania był jednak dyrektor Izby Skarbowej, który przychylił się do stanowiska podatnika. W uzasadnieniu decyzji przypomniał, że zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. i tylko na te materiały, których opodatkowanie wzrosło po przystąpieniu Polski do UE (zwrotowi podlega różnica między stawką w wysokości 7 a 22 proc).

Więcej Rzeczpospolita.