Zostało tylko siedem dni na złożenie PIT-6…

Gazeta Prawna , autor: MAGDALENA MAJKOWSKA , oprac.: GR

listopad 23, 2007


Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej mają czas do 30 listopada na wypełnienie i złożenie w urzędzie skarbowym formularza PIT-6.


Druk deklaracji PIT-6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej o rodzajach i rozmiarach zamierzonej działalności produkcyjnej podatnik może pobrać w urzędzie skarbowym lub ze stron internetowych Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl.


W przypadku gdy osiągany przez podatnika dochód ustalany jest na podstawie ksiąg, ma on obowiązek określenia w części E formularza PIT-6 wysokości dochodu deklarowanego (przewidywanego) w roku następnym.
Termin do złożenia PIT-6 upływa z końcem listopada. Deklarację można złożyć w siedzibie urzędu skarbowego lub przesłać pocztą na adres urzędu.


Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Więcej gazetaprawna.pl