Część mężczyzn w OFE straciła wcześniejsze emerytury

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

mar 4, 2008


MĘŻCZYŹNI W OFE STRACILI WCZEŚNIEJSZE EMERYTURY

Urodzeni po 1948 r. mężczyźni, którzy przed 1999 r. wypracowali staż emerytalny w szczególnych warunkach, nie dostaną w przyszłym roku wcześniejszej emerytury, jeśli przystąpili do OFE.

Jak się okazuje, przy nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 2007 r. pominięto art. 184 . Ten przepis mówi, że wszystkie osoby, które jeszcze przed 1999 r. wypracowały staż emerytalny (20 lat – kobieta, i 25 lat mężczyzna), w tym niezbędne do uzyskania wcześniejszej emerytury okresy pracy w trudnych warunkach lub szczególnym charakterze, na kolei, pod ziemią, a także artyści i twórcy, mogą wystąpić o te świadczenia, gdy osiągną przewidziany w przepisach o wcześniejszych emeryturach wiek emerytalny.

Wyjątkiem jest to, że ZUS przyzna im prawo do tej emerytury także po 1 stycznia 2009 r., gdy przestaną obowiązywać dotychczasowe przepisy o wcześniejszych emeryturach. Wystarczy, że osiągną przewidziany w przepisach wiek. Dla większości osób ze stażem wypracowanym w szczególnym charakterze bądź warunkach, a także byłych kolejarzy będzie to 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn. Z kolei osoby, które przed 1999 r. pracowały co najmniej pięć lat pod ziemią, będą mogły obniżyć sobie wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) o pół roku za każdy rok takiej pracy.

Jak wynika z brzmienia ust. 2 zapomnianego w nowelizacji przepisu, będą oni mogli przejść na takie emerytury, jeśli nie przystąpili do OFE.

Z interpretacji, jaką otrzymaliśmy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wynika, że przystąpienie do OFE przez takie osoby przekreśla im możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę po i stycznia 2009 r.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 marca 2008 r.