Ulgi dla rodzin mają uratować koalicję…

Rzeczpospolita , autor: Elżbieta Glapiak , oprac.: GR

mar 7, 2007

Rząd przygotowuje wielki program wspierania rodziny, który do 2014 roku pochłonie 17,5 mld zł – dowiedziała się Rzeczpospolita". W ten sposób Zyta Gilowska i Jarosław Kaczyński zamierzają przekupić koalicjantów, by poparli reformę finansów publicznych i obniżenie składek rentowych.

Program zakłada powiększenie ulg na dzieci (dziś jest to 120 zł rocznie na każde dziecko), zwolnienia i uproszczenie w opłacaniu wszelkiego rodzaju składek oraz wydłużanie urlopów macierzyńskich o dwa tygodnie co dwa lata (w tej chwili jest 18 tygodni). Realizację tych postulatów rząd zamierza rozłożyć na siedem najbliższych lat. Szczegóły na razie są owiane tajemnicą. Wicepremier Zyta Gilowska zdradziła jednak, że program jest
na ukończeniu i wkrótce zostanie przedstawiony publicznie.

Zmiany nie będą tanie – w latach 2008 – 2014 wydamy na nie 17,5 mld zł. W samym 2014 r. będzie to ponad 4 mld złotych. Znaczną część tej kwoty rząd zamierza przeznaczyć na zwiększenie ulg w podatku od osób fizycznych na każde dziecko. Do ilu Tego nie wiadomo. Planowane są też pewne zwolnienia ze składek na ZUS i Fundusz Pracy i ułatwienia w ich opłacaniu. Wiadomo, że składka na Fundusz Pracy miałaby zostać zmniejszona z 2,4 proc. do 1 proc.

Więcej Rzeczpospolita.