Przedsiębiorczym rencistom łatwiej o wsparcie

Rzeczpospolita , autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

lip 16, 2008


PRZEDSIĘBIORCZYM RENCISTOM ŁATWIEJ O WSPARCIE
Rzeczpospolita / 16.07.2008 / Magdalena Januszewska

Od sierpnia wnioski o refundacje składek dla niepełnosprawnych prowadzących firmy będą prostsze. PFRON z urzędu przywróci terminy ich składania.

W przyszłym miesiącu osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą będą się ubiegać o refundację składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe według mniej skomplikowanych zasad.

Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 13 grudnia 2007 r. (DzU nr 240, poz. 1754 ze zm).

Zamiast dwóch dokumentów (Wn-U i INF-U-G) zainteresowani będą składać jeden trzystronicowy wniosek o refundację Wn-U-G. Będzie zawierał podstawowe dane dotyczące wnioskodawcy, kwoty refundacji i otrzymanej z innego organu niż PFRON pomocy de minimis.

Z formularza znikną pozycje, w których najczęściej pojawiały się błędy. Jeśli przedsiębiorca nie wpisze liczby dni prowadzenia działalności, to zamiast wzywać do ich uzupełnienia, przyjmiemy, że prowadził ją cały miesiąc. Jeśli nie zaznaczy, czy pobierał pomoc de minimis, to uznamy, że jej nie uzyskał. W ten sposób unikniemy niepotrzebnych korekt – wyjaśnia Szczepan Wroński, dyrektor Wydziału Dofinansowań Rynku Pracy w PFRON.

Termin na złożenie wniosku będzie przywracany z urzędu. Oznacza to, że zainteresowani nie muszą występować w tej sprawie do PFRON ani wykazywać, że nie było ich winy w jego niedotrzymaniu.

Jeśli np. we wrześniu przedsiębiorczy rencista złoży wniosek o refundację za marzec (którego nie przesłał na czas), to PFRON z urzędu przywróci mu termin i wypłaci wsparcie.

Nie zmieni się natomiast sytuacja osób, które w dokumentach popełniły błędy. Będą musiały je poprawiać na wezwanie PFRON.

Osoba niepełnosprawna nie będzie już musiała rejestrować się w PFRON 30 dni przed złożeniem dokumentów o pierwszą refundację. Przesłanie pierwszego wniosku Wn-U-G będzie oznaczało rejestrację. Przedsiębiorca będzie jednak musiał do niego dołączyć dokumenty potrzebne do rejestracji (dane takie jak PESEL, REGON, NIP, kopie dokumentów je potwierdzających i aktualnego orzeczenia dotyczącego niepełnosprawności).

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 lipca 2008 r.

pobierz projekt rozporządzenia >>