Spóźniona zapłata składki chorobowej wpędza firmę w kłopoty

Rzeczpospolita , autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

sie 10, 2008

SPÓŹNIONA ZAPŁATA SKŁADKI CHOROBOWEJ WPĘDZA FIRMĘ W KŁOPOTY
Rzeczpospolita / 08.08.2008 / Izabela Lewandowska

Jeśli spóźniłeś się z zapłatą składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i ZUS odmówił ci zasiłku, masz prawo odwołać się do sądu. Ten zbada, czy odmowa była zasadna.

Zwłoka ze składką na to ubezpieczenie może nas drogo kosztować (ustawowy termin to najpóźniej dziesiąty dzień następnego miesiąca). Powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego i związanej z nim ochrony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który składka przysługuje.

Taki automatyczny skutek przewiduje art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzUz 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.). Gdy za część tego miesiąca pobraliśmy zasiłek lub osoba z nami, wykluczenie z ubezpieczenia następuje od dnia następującego po tym, za który zasiłek się należy.

W uchwale z 8 stycznia 2007 r. (I UZP 6/06) SN stwierdził, że odmowa ZUS w tej sprawie podlega jednak kontroli sądu. Rozpatrując odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej zasiłku chorobowego, sprawdza on zachowanie terminu na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz zasadność wyrażenia przez ZUS zgody na opłacenie jej po terminie.

Wyposażenie organu rentowego w kompetencję wyrażenia zgody w uzasadnionych wypadkach na uiszczenie składki po terminie nie oznacza przecież, że przyznano mu niczym nieskrępowane usprawnienie. Przyznana kompetencja winna być wykonywana według sprawdzalnych sprawiedliwych kryteriów – zaznaczył SN.

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 sierpnia 2008 r.