Spóźniona interpretacja ZUS w sprawie premii

Rzeczpospolita , autor: MATEUSZ RZEMEK , oprac.: GR

sie 12, 2008


SPÓŹNIONA INTERPRETACJA ZUS W SPRAWIE PREMII
Rzeczpospolita / 12.08.08 /  Mateusz Rzemek

Część pracowników nie zdoła już wystąpić o wyrównanie zasiłku chorobowego, do którego nie zostały wliczone premie.

Chodzi o skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008 r. (sygn. SK16/06).
Jak wynika z  treści wyroku, pracownicy, którzy jeszcze przed wyrokiem TK walczyli z ZUS o uwzględnienie premii w wymiarze zasiłku chorobowego, powinni byli złożyć wnioski o ich wyrównanie pięć dni wcześniej – do 7 sierpnia tego roku.

Ci, którym upłynął już termin, mogą sprawdzić, czy nie zachodzą w ich przypadku przesłanki do jego przywrócenia.

Pracownicy, którzy po odmownej decyzji zdecydowali się na walkę z ZUS przed sądem, są w znacznie lepszej sytuacji, nawet jeśli wyrok był dla nich niekorzystny. W myśl interpretacji wydanej przez ZUS mają oni jeszcze czas na złożenie wniosku o jego wzruszenie aż do 7 października.

W najlepszej zaś są ci pracownicy, którzy dotychczas nie podejmowali żadnych działań w celu wliczenia do zasiłku chorobowego wypłaconych wcześniej premii. Ich roszczenia wobec ZUS o wypłatę wyrównania zasiłków przedawniają się bowiem dopiero z upływem trzech lat.

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 czerwca 2008 r.