Finały dwóch konkursów PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , autor: Tomasz Leleno , oprac.: GR

lis 25, 2008


FINAŁY DWÓCH KONKURSÓW PFRON

Równe szanse, równy dostęp
VI edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepszy projekt jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych.

Otwarte drzwi
V edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zawodowym, zdrowotnym lub społecznym.

Uroczystość odbędzie się 26 listopada br. o godz. 11:00 w Gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ul. Dobra 55/66.

Podczas uroczystości Pani Jane Cordell, Pierwszy Sekretarz Ambasady Brytyjskiej oraz Krystyna Mrugalska, Prezes Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, zostaną uhonorowane statuetką Zarządu PFRON, za szczególne osiągnięcia dla środowisk osób niepełnosprawnych. Statuetkę wręczy Wojciech Skiba, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.