KOMU PRZYSŁUGUJE WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA PRACOWNICZA I JAKIE SĄ WARUNKI WYMAGANE DO JEJ UZYSKANIA

Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje osobom, będącym ostatnio pracownikami:

– urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. – bez żadnych dodatkowych warunków, dotyczących daty, do której musi być osiągnięty staż pracy czy złożony wniosek,

– urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., o ile nie przystąpiły do OFE albo zgłosiły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa, a warunki dotyczące osiągnięcia wymaganego stażu i wieku spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.

Zgłoszenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa, nie wymaga wypełniania jakiś szczególnych formularzy, czy też kontaktowania się z OFE w celu rozwiązania umowy. Wystarczające jest wypełnienie odpowiedniego punktu, zawartego we wniosku o emeryturę (formularz ZUS – Rp 1).

Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje osobom, które nie osiągnęły wieku
emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Od kobiety wymaga się osiągnięcia 55 lat i udowodnienia co najmniej 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego, a jeśli została uznana za całkowicie niezdolną do pracy – co najmniej 20 lat tych okresów.

Mężczyzna uzyska prawo do tej emerytury po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli:

– udowodnił 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych

albo

– ma co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy.

pobierz całe opracowanie  >>