Niższy etat podczas urlopu wychowawczego to mniejsza pensja

Rzeczpospolita , autor: Arkadiusz Mika , oprac.: GR

sty 15, 2009


NIŻSZY ETAT PODCZAS URLOPU WYCHOWAWCZEGO TO MNIEJSZA PENSJA
Rzeczpospolita / 14.01.2009 / Autor: Arkadiusz Mika

Pracownica wychowująca dziecko do czterech lat może skrócić wymiar swojego czasu pracy. Czy zachowuje wówczas prawo do dotychczasowego wynagrodzenia?

NIE
Art. 186 §1 kodeksu pracy stanowi, że pracownik zatrudniony co najmniej sześć miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do trzech lat, aby sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie czwartego roku życia Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Zgodnie natomiast z art. 186 k. p. uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do nie niższego niż połowa pełnego etatu w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca musi uwzględnić taki wniosek. Oznacza to, że pracownik może zaproponować pracodawcy obniżenie swojego wymiaru czasu pracy, najwyżej jednak do połowy etatu, a szef jest tą propozycją związany.

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 stycznia 2009 r.Trudne zagadnienia dotyczące naliczania wynagrodzeń i zasiłków będą omawiane na szkoleniach organizowanych przez Info Bazę