ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

Komentarz ZUS do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Ustawa określa zasady ustalania prawa do zasiłków, ich wysokości oraz zasady wypłaty zasiłków dla wszystkich osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu określonemu ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.).

Są to:

1) podlegający ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo:

a) pracownicy,

b) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,

c) osoby odbywające służbę zastępczą,

2) podlegający ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie:

a) osoby wykonujące pracę nakładczą,

b) osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,

c) osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,

d) osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania

e) duchowni.

pobierz opracowanie >>Trudne zagadnienia dotyczące naliczania wynagrodzeń i zasiłków, a także rozliczeń z ZUS i stosowania w praktyce prawa pracy są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza

zobacz więcej >>