Ubezpieczenia społeczne w 2009 r.

www.zus.pl , autor: ZUS , oprac.: GR

mar 3, 2009


UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W 2009 R.

Uaktualnione opracowanie ZUS pt.: „Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”

pobierz opracowanie >>


Problematyczne zagadnienia dotyczące rozliczeń z ZUS są omawiane na szkoleniu organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza
zobacz więcej >>