Jak pokonać stereotypy?…

NOWOŚCI , autor: Piotr Rzepczyński , oprac.: GR

mar 15, 2007

O szansach niepełnosprawnych na dzisiejszym rynku pracy dyskutowali specjaliści podczas wczorajszej konferencji na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu.

Mirosław Biesiak od 24 lat nie może chodzić po wypadku, któremu uległ w czasie pełnienia służby wojskowej. Od tego czasu bezskutecznie poszukiwał zatrudnienia. Zdecydował się na uruchomienie własnej firmy i przez dwanaście lat zajmował się handlem.

Niestety, nie uzyskał żadnej pomocy od jakiejkolwiek instytucji. Wysyłał wiele pism z prośbami -bezskutecznie. Musiał zamknąć firmę i teraz utrzymuje się z renty.

– Nie dostałem żadnej pomocy. Znudziło mnie szukanie pracy, bo znalezienie jej graniczy z cudem – przekonuje Mirosław Biesiak.

– Przyszedłem tutaj z ciekawości i żeby podzielić się swoimi doświadczeniami.

W podobnej sytuacji znajduje się wielu niepełnosprawnych, dla których nie ma miejsc pracy. Powodów należy szukać w braku odpowiednich programów, a także w myślowych stereotypach, którymi wciąż kierują się pracodawcy.

Na konferencji specjaliści przedstawiali wyniki badań, potwierdzające te zjawiska, a także starali się odpowiedzieć na pytanie -jak pomóc niepełnosprawnym

Obok wymienionych barier wskazywano także na przeszkody prawne oraz bierność różnych instytucji.

Więcej Nowości.