Niepełnosprawny nie zapłaci podatku od darmowych dojazdów

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

mar 7, 2009

NIEPEŁNOSPRAWNY NIE ZAPŁACI PODATKU OD DARMOWYCH DOJAZDÓW
Gazeta Prawna / 06.03.2009 / Autor: Ewa Matyszewska

Opłacanie dojazdów niepełnosprawnych pracowników na rehabilitację, jest zwolnione z PIT.
 
Zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości 139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668,72 zł, jeśli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Podwyższonych kosztów w przypadku umowy o pracę nie stosuje się, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu. Bezpłatny przewóz na miejsce wykonywania pracy nie jest tożsamy ze zwrotem kosztów dojazdu do zakładu pracy.
 
Jeśli w czasie pracy odbywają się zajęcia rehabilitacyjne, to można uznać, że nastąpił dowóz pracowników niepełnosprawnych na zajęcia. Dowóz taki korzysta ze zwolnienia z podatku.

Zgodnie z art. 21 ust. i pkt 27 ustawy o PIT zwolnione z podatku są świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy aktywności.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 6 marca 2009 r.