Tam VAT, gdzie usługobiorca

Rzeczpospolita , autor: Grażyna Leśniak J. , oprac.: GR

mar 17, 2009


TAM VAT, GDZIE USŁUGOBIORCA
Rzeczpospolita / 17.03.2009 / Autor: Grażyna Leśniak J.

Od 1 stycznia 2010 r. polscy przedsiębiorcy nie będą już musieli jeździć do innego państwa Wspólnoty, aby złożyć wnioski o zwrot VAT tam zapłaconego

Wszystko załatwią w kraju, na dodatek składając wniosek przez Internet do wskazanego przez ministra finansów urzędu skarbowego.

Do uzgodnień międzyresortowych trafił właśnie najnowszy projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, który ma dostosować nasze przepisy do trzech dyrektyw unijnych. Mowa tu o dyrektywach Rady z 12 lutego 2008 r. dotyczącej miejsca świadczenia usług (2008/8/WE), z 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku (2008/9/WE) oraz z 16 grudnia 2008 r. (2008/117/WE). W tej ostatniej chodzi o zmianę przepisów w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 marca 2009 r.