Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych

Rzeczpospolita , autor: Jakub Bołtowicz , oprac.: GR

kw. 8, 2009


DOFINANSOWANIE ZAKUPU PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH
Rzeczpospolita / 03.04.2009 / Autor: Jakub Bołtowicz

Od 3 kwietnia 2009 r. obowiązują nowe przepisy rozporządzenia określającego zadania powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON. Ułatwią one niepełnosprawnym uzyskać dofinansowanie zakupu np. obuwia ortopedycznego. Aktualnie powiatowe centra pomocy rodzinie wniosek osoby niepełnosprawnej będą rozpatrywać na podstawie przedstawionej kopii zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

O dofinansowanie takie będzie można wystąpić również bez potrzeby wcześniejszego zamówienia i otrzymania sprzętu ortopedycznego. Nadal będzie można otrzymać dofinansowanie na dotychczasowych zasadach, czyli po przedstawieniu faktury określającej cenę zakupionych przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych.

Dofinansowanie może zostać również udzielone na podstawie innego dokumentu potwierdzającego dokonany zakup. W każdym przypadku dołączyć należy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez podmiot realizujący zlecenie kopię potwierdzenia dokonania zakupu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powiatowe centrum pomocy rodzinie wystawi zaświadczenie o wysokości przyznanego dofinansowania.

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Rzeczpospolitej z 3 kwietnia 2009 r.