Jak ewidencjonować w kasie wpłaty na rachunek bankowy

Rzeczpospolita , autor: Tomasz Krywan , oprac.: GR

kwi 16, 2009

Jak ewidencjonować w kasie wpłaty na rachunek bankowy
Rzeczpospolita / 15.04.2009 / autor: Tomasz Krywan

Przyjmuje się, że sprzedaż powinna być ewidencjonowana w kasie fiskalnej z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Dotyczy to również sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaliczek na rachunek bankowy (obowiązek podatkowy powstaje wtedy z chwilą otrzymania tych zaliczek). W takich przypadkach nigdy nie jest możliwe ewidencjonowanie sprzedaży z chwilą otrzymania wpłaty, bo o wpłacie tej podatnicy dowiadują się zawsze z opóźnieniem.

W takich przypadkach sprzedaż należy ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej z chwilą uzyskania informacji o otrzymanej wpłacie. Jednocześnie zewidencjonowaniu zaliczek w sytuacjach takich towarzyszyć powinno dokonanie stosownych zapisów w tzw. zeszycie korekt, tj. ewidencji, w której dokonywane są zapisy korygujące dotyczące sprzedaży zewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z zapisów tych wynikać powinno, że zewidencjonowana czynność stanowi sprzedaż, dla której obowiązek podatkowy powstał wcześniej (np. poprzedniego dnia).

Podstawa prawna:
-ustawa z u marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 15.04.2009 r.