Rozliczanie naprawy gwarancyjnej

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

kwi 20, 2009

Rozliczanie naprawy gwarancyjnej
RZECZPOSPOLITA (2009-04-16) autor: KONRAD PIŁAT

Firma, która tworzy rezerwy w celu pokrycia przyszłych napraw, nie może zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodów. Będą nimi natomiast wydatki na te naprawy. Nie ma znaczenia, czy wykona je sam sprzedawca czy też zostaną zlecone innemu przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 16 ust 1 pkt 27 ustawy o CIT nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów rezerw, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z odrębnych ustaw. Przepis ten stanowi jednak, że nie są kosztem uzyskania przychodów rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości. Takie same zasady stosują przedsiębiorcy płacący PIT, jeśli firma rozlicza się na podstawie ksiąg rachunkowych (art. 23 ust 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ograniczenie zawarte w art. 23 ust. 1 pkt 22 ustawy o PIT oraz art. 16 ust 1 pkt 27 ustawy o CIT dotyczą także przewidywanych kosztów napraw gwarancyjnych. Kwoty zaliczone do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w rozumieniu art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości stanowiące wydatki przyszłe są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich rzeczywistego poniesienia, a nie w momencie zarachowania. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów pełnią funkcję rezerw.

Poniesione na naprawy gwarancyjne wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdza to min. interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 marca 2008 r. (ITPB1/415-749/07/MZ).

 

Opracowanie: Ewa Suszek
Więcej w Rzeczpospolitej z 16.04.2009 r.