Zmiana godzin pracy w umowie wymaga wypowiedzenia

Gazeta Prawna , autor: Leszek Jaworski , oprac.: GR

maj 1, 2009

W myśl art 29 par. 1 k.p. umowa o pracę powinna określać nie tylko strony umowy, rodzaj umowy i datę jej zawarcia, ale także warunki pracy i płacy, a w tym m.in. wymiar czasu pracy. Pracownik może zostać zatrudniony w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, ustalonym np. jako jedna druga, jedna czwarta itd. Gdy praca może być wykonywana w ciągu dnia w różnym rozkładzie godzinowym, pracownik może w umowie o pracę zastrzec sobie określone godziny, w jakich pracę będzie wykonywał, i uczynić w ten sposób godzinowy rozkład pracy istotnym elementem umowy. Zastrzeżenie takie zawarte w umowie powodowałoby, że zmiana godzin na inne wymagałaby wypowiedzenia umowy. Jeżeli jednak takiego zastrzeżenia pracownik nie uczyni, nie może uchylić się od wykonywania pracy w godzinach wyznaczonych przez pracodawcę.
Wyrok SN z 20 listopada 1970 r.