Nie słyszę, a pracuję

Gazeta Wyborcza (2009-06-22), autor: Katarzyna Pawłowska-Salińska , oprac.: GR

cze 23, 2009

Firmy prywatne i instytucje publiczne płacą kary za zatrudnianie zbyt małej liczby osób niepełnosprawnych. Wielu przedsiębiorców nawet nie wie, że jeśli zatrudniają za mało niepełnosprawnych, płacą karne składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W firmach zatrudniających powyżej 25osób powinno pracować przynajmniej 6 proc. niepełnosprawnych. Kto ich nie zatrudnia, płaci karę. Prywatni pracodawcy płacą kary na PFRON z własnej kieszeni, natomiast instytucje państwowe przeznaczają na to środki publiczne.

Według raportu „Polska 2030” jednym z ważnych celów polityki społecznej jest zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych w ciągu najbliższych 20 lat co najmniej do 40 proc. Priorytetem na ten rok dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej miało być uchwalenie ustaw o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych oraz o polskim języku migowym.

Od początku czerwca PFRON prowadzi kampanię „Sprawni zawodowo” promującą wśród pracodawców korzyści, jakie mogą mieć z zatrudniania niepełnosprawnych : dofinansowanie wynagrodzeń takich osób, zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy, szkolenia, zatrudnienia osoby pomagającej niepełnosprawnemu w wykonywaniu pracy.

Niepełnosprawnych pracowników można szukać, zamieszczając własną ofertę w urzędach pracy, biurach pośrednictwa pracy i biurach karier, a także na stronie www.sprawnizawodowo.pl w sekcji Giełda pracy. 

Więcej w Gazecie Wyborczej z 22 czerwca 2009 r.