Za opóźniony zwrot VAT należą się odsetki…

Gazeta Prawna , autor: Aleksandra Tarka , oprac.: GR

mar 22, 2007

Organy podatkowe, które z opóźnieniem zwróciły VAT podatnikowi bez formalnego przedłużenia terminu, muszą zapłacić odsetki.

Kwestią sporną w sprawie było oprocentowanie nieterminowego zwrotu VAT. Organy podatkowe nie zwróciły podatnikowi wykazanego VAT w przewidzianym wówczas terminie 25 dni (sprawa dotyczyła przepisów poprzedniej ustawy o VAT). Ponieważ organy podatkowe formalnie nie

przedłużyły terminu do zwrotu w związku z podjęciem czynności w celu sprawdzenia zasadności zwrotu, podatnik zażądał odsetek. Organy podatkowe stanęły na stanowisku, że w takiej sytuacji nie muszą płacić odsetek.

Sprawa trafiła na wokandę wojewódzkiego sądu administracyjnego, który uwzględnił skargę podatnika. W ocenie WSA podatnikowi, któremu nie zwrócono w terminie VAT bez postanowienia o przedłużeniu terminu,. przysługują odsetki w wysokości połowy odsetek należnych przy nadpłacie.

Niekorzystny wyrok zaskarżył dyrektor izby skarbowej, zarzucając, że sąd popełnił błąd. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił jednak skargę kasacyjną organu. Potwierdził, że to sąd administracyjny ma rację, a podatnikowi należało się oprocentowanie nieterminowego zwrotu VAT.

W ustnym uzasadnieniu wyroku NSA przywołał m.in. art. 2 konstytucji i zawartą w nim zasadę państwa prawnego. Nie można tolerować sytuacji, w których organy podatkowe nie przedłużają formalnie terminu do zwrotu, a podatnik ma ponosić tego

negatywne konsekwencje. Jak podkreślił sąd podatnik, w stosunku do którego nie wydano postanowienia o przedłużeniu terminu do zwrotu, nie może być w gorszej sytuacji, jak ten, któremu formalnie przedłużono termin do zwrotu. W ocenie sądu w obu przypadkach podatnikowi przysługiwały odsetki w wysokości połowy odsetek należnych przy nadpłacie. Wyrok jest prawomocny.B Sygn. akt IFSK 540/06.

Więcej Gazeta Prawna.