Obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania przedpłaty

Rzeczpospolita (2010-06-14), autor: Rafal Kelm, Monika Wachowiec , oprac.: GR

cze 14, 2010

Przepisy ustawy o VAT o rozliczeniu zaliczek na poczet eksportu, przewidujące warunek wywozu towarów w ciągu sześciu miesięcy, naruszają regulacje wspólnotowe.
 
Jak czytamy w Rzeczpospolitej, zgodnie z art. 19 ust. 11 i 12 ustawy o VAT odnoszących się do opodatkowania otrzymywanych przedpłat, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Zasadę tę stosuje się odpowiednio w wypadku eksportu towarów, jeżeli wywóz towarów nastąpi w ciągu sześciu miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności, co oznacza, że w razie eksportu towarów polski ustawodawca wprowadził dodatkowy wymóg, od którego uzależnia się powstanie obowiązku podatkowego w VAT.

Art. 19 ust. 12 ustawy o VAT pozostaje w sprzeczności z przepisami wspólnotowymi, do wprowadzenia których Polska była zobowiązana z chwilą przystąpienia do UE. Zgodnie z art. 65 dyrektywy 2006/112/WE, w razie wpłaty zaliczek przed dostawą towarów lub świadczeniem usług, VAT staje się wymagalny w momencie otrzymania wpłaty i naliczany jest od jej wysokości. Ten przepis nie przewiduje żadnego dodatkowego warunku, od spełnienia którego uzależnia się powstanie obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej zaliczki. Wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę sześciomiesięcznego terminu na wywóz towaru poza terytorium UE, jako warunku do opodatkowania zaliczki w eksporcie z zastosowaniem 0% stawki VAT, stanowi zatem dodatkowy wymóg, nie mający odzwierciedlenia w przepisach unijnych.

Jeśli między otrzymaniem zaliczki a wywozem towarów upłynie sześć miesięcy, podatnicy nie są obowiązani do dokonywania korekt w zakresie zadeklarowanego poprzednio obowiązku podatkowego w VAT z tytułu otrzymanej zaliczki eksportowej (z uwagi na brzmienie przepisów unijnych, w szczególności art. 65 dyrektywy).

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 czerwca 2010 r.