Działalność gospodarcza a świadczenia macierzyńskie

Rzeczpospolita (2010-06-23), autor: Jadwiga Sztabińska , oprac.: GR

cze 25, 2010

Dobrowolne odprowadzanie należności na ubezpieczenie chorobowe od najniższej podstawy, skutkuje niewielkim zasiłkiem macierzyńskim.

Rzeczpospolita na przykładzie czytelniczki, która prowadzi działalności gospodarczą analizuje wysokość zasiłku macierzyńskiego. W omawianej sytuacji kobieta rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej 1 kwietnia 2010 r. Od początku opłaca składki na preferencyjnych zasadach, liczone od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W listopadzie 2010 r. urodzi dziecko, ale nie dostanie najwyższego zasiłku macierzyńskiego, nawet jeśli na miesiąc lub dwa przed porodem zapłaci maksymalne składki.

Brak najwyższego zasiłku macierzyńskiego wynika bowiem ze sposobu ustalania podstawy zasiłku macierzyńskiego. W przypadku czytelniczki jego podstawą będzie przeciętny miesięczny przychód z faktycznego okresu ubezpieczenia, ponieważ uzyska prawo do świadczenia przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia.
 
Należy pamiętać, że czytelniczce jak każdemu przedsiębiorcy wolno wielokrotnie zmieniać deklarowaną kwotę do oskładkowania. Może również opłacać składki od maksymalnej podstawy co powiększy świadczenie macierzyńskie. Ale też spowoduje zwiększenie bieżących miesięcznych opłat do ZUS.

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 czerwca 2010 r.