Jak opodatkować dochód akcjonariusza w spółce osobowej

Rzeczpospolita (2010-08-12), autor: Leszek Rakowski , oprac.: GR

sie 13, 2010

Spółka komandytowo-akcyjna zwróciła się do organu podatkowego o wydanie interpretacji dotyczącej opodatkowania PIT przychodów osiąganych przez jej wspólników – osoby fizyczne będące akcjonariuszami.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, wątpliwości spółki dotyczyły tego, czy są to przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy z kapitałów pieniężnych. W jej ocenie przychody akcjonariuszy powinny być opodatkowane zgodnie z art. 10 ust 1 pkt. 7 ustawy o PIT jako przychody z kapitałów pieniężnych.

Izba Skarbowa w Poznaniu 2 lipca 2010 r. (ILPB1M15-439/10-2/IM) nie zgodziła się z tym stanowiskiem. Wskazała, że s.k.a. nie posiada osobowości prawnej, a jej dochody nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania.

Dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce będzie dla wspólnika osoby fizycznej dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dlatego ma on obowiązek wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek, a po zakończeniu roku podatkowego złożyć zeznanie podatkowe.
 
Więcej w Rzeczpospolitej z 12 sierpnia 2010 r.