Pomysły na OFE nie przejdą

Rzeczpospolita (2010-08-12), autor: Katarzyna Ostrowska , oprac.: GR

sie 13, 2010

Projekt wymaga odrzucenia – napisał minister Michał Boni w opinii do założeń zmian w Otwartych Funduszach Emerytalnych opracowanych przez MPiPS – informuje Rzeczpospolita.

Jak czytamy w dzienniku, według Michała Boniego, ministra w Kancelarii Premiera wszystkie argumenty przedstawione w założeniach są jedynie demagogią, bo „bazują na fałszywych przesłankach lub abstrahują od możliwości znalezienia lepszych rozwiązań”.  Przyjęcie tych założeń oznaczałoby likwidację kapitałowej części systemu emerytalnego.

Minister podkreśla, że projekt nie odpowiada na istniejące problemy systemu emerytalnego: brak systemu wypłat świadczeń z II filara czy reformę funkcjonowania OFE. Stronniczo i selektywnie pokazuje tylko wady kapitałowej części, bez wskazywania wad i zalet repartycyjnej jego części (ZUS) i ich interakcji.

Problemy wynikające z wpływu OFE na wysokość deficytu liczonego według metodologii unijnej należy według ministra rozwiązywać na forum europejskim.

Boni obala też twierdzenie dotyczące wysokich kosztów funkcjonowania II filara.

Minister Boni przychylnym okiem spojrzał jedynie na proponowany zakaz akwizycji do OFE. Ta zmiana powinna jednak wpisać się w szerszą reformę II filara i ma pomysł na konkretne zmiany. Jest za wprowadzeniem zewnętrznych benchmarków oraz zmianą roli limitów inwestycyjnych. Zmodyfikowany powinien być także system opłat oraz należy powiązać wymogi kapitałowe z ryzykiem ponoszonym przez OFE.

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 sierpnia 2010 r.