Opłata środowiskowa stanowi koszt firmy

Dziennik Gazeta Prawna (2010-08-23), autor: Aleksandra Tarka , oprac.: GR

sie 24, 2010

Opłata za korzystanie ze środowiska, którą firmy muszą obowiązkowo zapłacić, stanowi koszt prowadzonej działalności.

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, prawo ochrony środowiska przewiduje obowiązek ponoszenia opłaty środowiskowej. Jest to opłata za korzystanie ze środowiska i jest ponoszona za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów. Opłata ta stanowi koszt uzyskania przychodu podatnika jako wydatek związany z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Do tej opłaty nie ma zastosowania wyłączenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych. Zgodnie z jego treścią nie stanowią kosztów uzyskania przychodu kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Zdaniem ekspertów opłatę za korzystanie środowiska należy uznać jako koszty pośrednie.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 23 sierpnia 2010 r.