Firmom trudno ocenić ryzyko zawodowe

Dziennik Gazeta Prawna (2010-09-07), autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

wrz 8, 2010

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, winne są niespójne przepisy rozporządzenia z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z par. 39a ust. 1 rozporządzenia, pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach. Natomiast ust. 3 tego paragrafu przewiduje, że dokument potwierdzający dokonanie takiej oceny dotyczy tylko stanowiska pracy.

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, powoduje to, że firmy nie wiedzą, jak należy ocenić ryzyko zawodowe na tzw. zmiennych stanowiskach pracy, czyli w sytuacjach gdy jeden podwładny wykonuje pracę na różnych stanowiskach (np. gdy jeden pracownik obsługuje kilka maszyn i urządzeń). Aby nie narazić się na zarzut niestarannej oceny, firma powinna wskazać wszystkie najistotniejsze zagrożenia, jakie mogą wystąpić w miejscu pracy podwładnego.

Ocena byłaby prostsza, gdyby przepisy jasno wskazywały, czy ocena ryzyka zawodowego dotyczy wykonywanych prac czy też stanowisk pracy – tłumaczy w „DGP” Marek Nościusz, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służb BHP, członek Rady Ochrony Pracy.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 7 września 2010 r.