Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach: Renciści zostaną w OFE

Dziennik Gazeta Prawna (2010-09-09), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

wrz 13, 2010

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS proponuje, aby prawo do emerytury ulegało zawieszaniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu pracy u dotychczasowego pracodawcy, jeśli osoba taka nie rozwiąże stosunku pracy z takim pracodawcą.

Będzie to dotyczyć także tych osób, które skorzystały z przepisów, które umożliwiły otrzymywanie emerytury bez zwolnienia z pracy po 7 stycznia 2009 r.

Projekt zakłada także, że renty osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. będą liczone na podstawie kapitału emerytalnego zgromadzonego na koncie w ZUS. Resort pracy wycofał się jednak ze zgłaszanej wcześniej propozycji, aby składki takiej osoby zgromadzone w OFE trafiły na konto emerytalne w ZUS.

Nowy, projekt zakłada bowiem, że renty osób oszczędzających w OFE będą zwiększone o tzw. wskaźnik korygujący 19,52/12,22, stanowiący stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego. W praktyce takie osoby otrzymają podwyższone renty, ale ich kapitał emerytalny w OFE nie zostanie uszczuplony.

Nowelizacja ustawy zakłada także zniesienie przepisów uzależniających wypłatę renty od wysokości przychodów z pracy. Renciści będą mogli dorabiać bez ograniczeń i groźby zmniejszenia lub zawieszenia ich świadczenia.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 września 2010 r.