Wniosek o emeryturę i rentę przez Internet

Dziennik Gazeta Prawna (2010-09-13), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

wrz 14, 2010

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, ZUS udostępni na swojej stronie specjalnie przygotowany e-wniosek, który będzie można złożyć, ubiegając się o emeryturę i podpisać e-podpisem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe oraz zasad wypłaty tych świadczeń.

Projekt zakłada m.in., że wniosek o świadczenie może być zgłoszony w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego ZUS. Taki wniosek musi zawierać informacje umożliwiające identyfikację tożsamości ubezpieczonego.

Jeśli wniosek nie będzie zawierać danych lub dokumentów, które są niezbędne do jego rozpatrzenia, ZUS wezwie zainteresowanego do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli do tego czasu nie zostanie on uzupełniony, to zostanie wydana decyzja o odmowie prawa do świadczenia.

Pobierz projekt »

Pobierz uzasadnienie »

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 13 września 2010 r.