Każdy przestój w przedsiębiorstwie wpływa na rozliczenie bieżące kosztów stałych

Dziennik Gazeta Prawna (2010-09-10), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

wrz 13, 2010

W czasie przestoju firmy nie powinny ujmować kosztów stałych niewykorzystanych obiektów w koszcie wytworzenia produktu, lecz obciążyć nimi wynik bieżącego okresu.
 
Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, koszty przedsiębiorstw można podzielić na koszty zmienne, czyli takie, których poziom jest zależny od aktywności firmy oraz koszty stałe, które są ponoszone niezależnie od skali bieżącej działalności.

W przypadku ograniczenia działalności koszty zmienne ulegną zmniejszeniu, ale sam fakt zakłócenia aktywności gospodarczej przez zdarzenie losowe nie wpływa na dotychczasowy sposób ujmowania tych kosztów w księgach rachunkowych. Ograniczenie działalności gospodarczej wpłynie natomiast na ujmowanie kosztów stałych w firmach produkcyjnych podlegających obowiązkowi badania, które przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych odnosiły część kosztów stałych jako składową kosztu wytworzenia produktów.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 10 września 2010 r.