„STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” – Procedury, formularze, terminy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2010-09-15), autor: Dorota Świder , oprac.: GR

wrz 17, 2010

Jak informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w komunikacie z 15 września 2010 r., decyzją Rady Nadzorczej PFRON wprowadzone zostały zmiany do programu „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Na podstawie zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON zmian przyjęte zostały przez Zarząd PFRON zmodyfikowane Procedury realizacji programu.

Program „STUDENT II” (czytaj ») wraz z procedurami realizacji programu (czytaj ») umieszczony jest na sronie internetowej PFRON w zakładce „Programy i zadania PFRON”.  Procedury realizacji programu zawierają m.in. szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dofinansowanie, formularz wniosku o dofinansowanie kosztów nauki oraz informacje o dokumentach wymaganych do wniosku.

Jednocześnie PFRON informuje, iż został przesunięty termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim (szkolnym) 2010/2011. Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim (szkolnym) 2010/2011 składane są w terminie od 20 września 2010 roku do 15 października 2010 roku.

Wnioski o dofinansowanie składane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej tej szkoły (podstawowa jednostka organizacyjna, filia lub zamiejscowy ośrodek dydaktyczny).

Wnioskodawcy, będący studentami uczelni zagranicznych, składają wnioski o dofinansowanie w Oddziale Mazowieckim PFRON.