Spadło przeciętne miesięczne wynagrodzenie: Lista płac ze zmienionymi wskaźnikami

Rzeczpospolita (2010-09-15), autor: Renata Majewska , oprac.: GR

wrz 17, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej minimalne miesięczne wynagrodzenia młodocianych osób, zatrudnionych na umowach o pracę w celu przygotowania zawodowego, wynoszą od 1 września do końca listopada 2010 r.,

a) z tytułu nauki zawodu:

– w I roku nauki – 4% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 127,91 zł,

– w II roku nauki – 5% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 159,89 zł,

– w III roku nauki – 6% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 191,87 zł,

b) przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 4% podstawy, czyli 127,91 zł.

Zmniejszyła się też od września br. maksymalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, należnych za okres po ustaniu zatrudnienia bądź działalności, wynosząca właśnie 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Gdy ustalona zgodnie z przepisami okaże się między 1 września a 30 listopada wyższa od 3197,85 zł, świadczenie naliczamy od tej kwoty.
 
Zatrudniający niepełnosprawnych otrzymują też niższe refundacje (dodatkowych kosztów, kosztów szkolenia, kosztów wyposażenia stanowiska pracy).

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 września 2010 r.