Gdzie pośrednik powinien rozliczyć się z VAT?

Rzeczpospolita (2010-09-16), autor: Ewelina Majewska-Howis , oprac.: GR

wrz 17, 2010

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 28b ustawy o VAT, gdy usługobiorcą jest podatnik VAT, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługobiorca ten posiada siedzibę.

Jak donosi Rzeczpospolita jeżeli usługi świadczone przez polską spółkę zostaną sklasyfikowane jako doradztwo gospodarcze świadczone na rzecz polskich kontrahentów, to należy je opodatkować w kraju.

Jeżeli natomiast odbiorcą usług spółki jest podmiot zagraniczny, wówczas należy jeszcze sprawdzić, czy jest on podatnikiem. Gdy usługi spółki będą wykonywane na rzecz zagranicznego podatnika z UE, to znając numer VAT UE kontrahenta, spółka może wystawić fakturę z odpowiednią adnotacją, że usługi te są opodatkowane na terytorium innego państwa.

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu w interpretacji z 14 maja 2007 r. (ZP/443-25/2/07) orzekł, że usługi pośrednictwa w organizacji targów i wystaw w Rumunii podlegają VAT w tym kraju. Jednak to do podatnika należy prawidłowa klasyfikacja świadczonych usług. W przypadku, gdy spółka świadczy w imieniu i na rzecz kontrahenta rumuńskiego usługę pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług organizowania wystaw, targów i kongresów, której miejscem opodatkowania jest terytorium Rumunii, i z tego tytułu, na podstawie zawartej umowy wystawia kontrahentowi faktury VAT, zawierające prowizję spółki, to usługa pośrednictwa będzie podlegała opodatkowaniu na terytorium Rumunii.

Więcej w Rzeczpospolitej z dnia 16.09.2010 r.